KDE?

Na Zvolenskom zámku a potom na SOŠ Hotelových služieb a obchodu na Podborovej

MAPA TU