Verejné obstarávanie

„Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom budovania ubytovacích kapacít“

Featured

Verejné obstarávanie: „Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom budovania ubytovacích kapacít“

Výzvu na predkladanie ponúk a súťažné podklady k verejnému obstarávaniu: „Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom budovania ubytovacích kapacít“ nájdu záujemcovia na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/ pod ID zákazky 44308 a vo vestníku verejného obstarávania pod číslom CVO-060-2023.