Výsledok verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania: „Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom budovania ubytovacích kapacít“.